Blok zadań dla osób zagrożonych DEMENCJĄ. PROGRAM OCHRONY PAMIĘCI - CZĘŚĆ II

Autor: Małgorzata Modrak
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2016-02-06
Kategoria: Poradniki
ISBN: 9788378509691
Ilość‡ stron: Ilość stron: 74

Ćwiczenia pamięci dla osób z zaburzeniami pamięci o charakterze demencyjnym

Blok ten zawiera zadania przeznaczone dla osób cierpiących na zaburzenia pamięci spowodowane patologicznymi zmianami w organizmie. Zaburzenia otępienne (inaczej demencja) dotyczą zwykle osób starszych, często doświadczających choroby Alzheimera lub innych typów otępień. Słowo demencja wywodzi się od łac. de - brak, mentis - rozum i tłumaczy się jako pozbawienie rozumu. Termin wprowadził doktor Filip Pinel w 1801 roku w wyniku swoich obserwacji podczas praktyki w paryskim zakładzie psychiatrycznym. Według definicji medycznej demencja stanowi: 

[...] niewydolność mózgu, niemożność prawidłowego funkcjonowania, odnoszącą się do utraty intelektualnych zdolności w stopniu upośledzającym możliwość wykonywania czynności osobistych związanych z codzienną aktywnością, funkcjonowaniu w życiu społecznym i w czynnościach zawodowych. 

Z recenzji dr hab. Marii Kuchcińskiej, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy

Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany - osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości - z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. [...] Tego typu materiały przydatne są - w przypadku starszych odbiorców - nie tylko w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki całkowitej nad seniorami.

Pani Małgorzata Modrak nie pierwszy raz daje świadectwo swojemu zaangażowaniu w edukacyjne wspieranie, zwłaszcza starszych osób, przy rozwiązywaniu ich ważnych problemów życiowych (wśród których tu rozważane kwestie ,,ulepszania" pamięci zajmują poczesne miejsce). Spodziewam się, że w następstwie stosowania programu ochrony pamięci pamięć ta zostanie ,,ulepszona", ale program dopiero otwiera ku temu możliwości, a więc jest ona ,,ulepszana" tu i teraz.

Patroni medialni
logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5logo 6logo 7logo 8logo 9logo 10logo 11logo 12logo 13logo 14